Sposób rejestracji


W przypadku gdy zainteresuje Cię konkretna nasza propozycja pracy:

 • należy przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjny na nasz adres rekrutacja@erc.ec (lub adres pocztowy) z nr referencyjnym w tytule maila
 • jeżeli Chcesz się znaleźć w naszej bazie danych i brać udział w każdej rekrutacji, należy swoje CV lub nasz gotowy formularz (link) przesłać na adres rekrutacja@erc.ec (lub adres pocztowy) w treści maila wpisując jakie stanowiska najbardziej Cię interesują.
 • Proszę pamiętać o dopisanie w CV formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883)".
  Informujemy również, że każda zarejestrowana osoba, ma prawo do wglądu w swoje dane i zgłaszanie poprawek.

Zapraszamy serdecznie do rejestracji w naszej bazie danych!Dlaczego istotne są referencje


Moda na referencje przyszła do nas z Zachodu, gdzie od dawna są one istotną częścią procesu rekrutacyjnego. W polskim prawie nie przewidziano jeszcze takiej instytucji, dlatego pracodawca nie może od kandydata zażądać wykazania takich dokumentów. Jednak jeżeli uzyskamy od naszego byłego pracodawcy list polecający z pozytywną oceną naszej pracy, może być ona bardzo pomocna w objęciu nowego stanowiska. Są pracę np w charakterze niani, gdzie bez referencji objęcie nowego stanowiska jest prawie niemożliwe.


W sytuacji, kiedy staramy się o pracę zagranicą, referencje okazują się jeszcze bardziej przydatne niż w kraju. Najczęściej, wyjazd do pracy zagranicą, odbywa się bez uprzedniej, bezpośredniej rozmowy z pracodawcą, jeżeli ma on możliwość wglądu w nasze referencje, i po naszej zgodzie na kontakt z poprzednim pracodawcą, w celu uzyskania informacji na nasz temat, szanse na pozytywne rozpatrzenie naszej aplikacji rosną.


Pamiętajmy, że pracodawca nie ma obowiązku wydania nam referencji, jednak gdy rozstajemy się z pracą w pozytywnej atmosferze i wykonywaliśmy nasze obowiązki sumiennie, nie powinno być kłopotów w uzyskaniu takowych.


Jak poprawnie skonstruować CV

Twoje cv to najczęściej Twój pierwszy kontakt z pracodawcą, dlatego tak istotne jest, aby jak najlepiej się zaprezentować. Należy pamiętać, że cv jest formą autoprezentacji, przygotowując się do jego pisania, powinniśmy dobrze przemyśleć jakie swoje cechy chcę w nim uwypuklić i w jaki sposób mogę przekonać pracodawcę, że jestem najlepszym kandydatem na to stanowisko.
Nie ma idealnego cv, lecz istnieją zasady, których należy przestrzegać przy pisaniu każdego życiorysu:

 • w pierwszej kolejności podajemy swoje dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email), datę urodzenia, swój stan cywilny. Jeżeli decydujemy się na umieszczenie swojego zdjęcia, powinniśmy pamiętać o tym, aby nasz wygląd wzbudzał zaufanie ( panowie najlepiej wypadają w marynarce i krawacie, a panie w garsonce lub bluzce z kołnierzykiem) W przypadku mężczyzn warto przedstawić stosunek do obowiązkowej służby wojskowej,
 • wykształcenie: podajemy rok rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły lub uczelni, wydział i kierunek, w kolejności od tej, która była ostatnio,
 • doświadczenia zawodowe: podobnie jak w wykształceniu, stosujemy odwrotna kolejność, zaczynając od ostatniego zatrudnienia. Podajemy datę (miesiąc i rok) rozpoczęcia i zakończenia pracy, pełną nazwę firmy, swoje stanowisko oraz krótki opis kompetencji. W przypadku gdy nie posiadamy doświadczenia zawodowego, możemy umieścić przebyte praktyki zawodowe i staże. (możemy je również umieścić pomimo doświadczenia zawodowego, ale tylko w przypadku gdy staż lub praktyka jest związana z stanowiskiem o jakie się ubiegamy),
 • języki obce: podajemy język oraz stopień jego przyswojenia. Nie można podwyższać swoich umiejętności - często pracodawcy na rozmowie sprawdzają naszą znajomość języków. Jeżeli posiadamy certyfikaty językowe, należy podać ich nazwę oraz uzyskaną ocenę (jeżeli jest ona zadawalająca),
 • dodatkowe kwalifikacje: w tym punkcie podajemy informacje o przebytych szkoleniach, posiadanych prawach jazdy umiejętności obsługi programów komputerowych, wymieniamy swoje cechy charakteru (umiejętność pracy w grupie, kierowania zespołem, odporność na stres) istotne dla stanowiska na które kandydujemy,
 • hobby, zainteresowania pozazawodowe: najmniej poważnie traktowany przez kandydatów punkt cv, często dla pracodawców istotny w postrzeganiu kandydata. W tym miejscu należy wpisać swoje autentyczne zainteresowania, na których temat będziemy w stanie dużo i ciekawie opowiadać. W momencie gdy nasze hobby będzie zbieżne z zainteresowaniami naszego rozmówcy, możemy zyskać wiele w jego oczach.
 • podpis i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: jeżeli wysyłamy cv listem zwykłym, musimy pamiętać o złożeniu własnoręcznego podpisu. W stopce naszego cv musimy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883)."

CV powinno być:

 • czytelne,
 • poprawne gramatycznie i bezbłędne,
 • zwięzłe (jeżeli to możliwe, powinno zajmować 1 stronę A4)

Jak pozytywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.


Jeżeli pozytywnie przejdziemy pierwszy etap rekrutacji, czyli weryfikacja cv, zostajemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną u pracodawcy lub w agencji pośrednictwa pracy. Oto kilka wskazówek, jak zachować się na rozmowie, aby jak najlepiej zostać odebranym przez rozmówcę:

 • Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, początkowe 15-30 sekund ma istotny wpływ na naszą końcową ocenę. Dlatego istotny jest ubiór: zawsze w modzie jest klasyka, najlepiej jest więc być ubranym schludnie i w sposób stonowany, bez przesadnej biżuterii i makijażu u kobiet, czy wygniecionego garnitury u panów.
 • Rozmowa: należy na pytania odpowiadać rzeczowo i pełnymi zdaniami. Musimy sprawiać wrażenie osoby zdecydowanej, ale nie aroganckiej. Pamiętajmy, żeby nasze odpowiedzi były zgodne z cv, które zapewne zostało przez naszego rozmówcę przeczytane. Gdy opowiadamy o naszych poprzednich miejscach pracy, możemy przemilczeć popełnione przez nas błędy lub lekko wyidealizować swoją osobę, jednak najistotniejsze jest, aby wszystkie nasze słowa były zgodne z prawdą.
 • Wiedza na temat firmy i stanowiska: przed udaniem się na rozmowę, należy zdobyć jak najwięcej informacji na temat firmy i stanowiska na które aplikujemy: wyniki finansowe przedsiębiorstwa, od kiedy istnieje na rynku, jakie są jej główne produkty, najważniejsi konkurenci, zdobyte nagrody, jakie obowiązki zazwyczaj dotyczą podobnych stanowisk itp. Będzie to świadczyło poważnym zainteresowaniu przedsiębiorstwem i firmą.
 • Język ciała: zachowania niewerbalne mają również istotny wpływ na no jak będziemy postrzegani. Pamiętajmy o tym by: patrzeć rozmówcy w oczy, energicznie poruszać się, nie zaciskać dłoni, dopasować ton i barwę głosu do głosu rozmówcy, nie wiercić się na krześle, uśmiechać się ale nie śmiać, unikać nadmiernej gestykulacji.
 • Warto przewidzieć jakie pytania może zadać nasz rozmówca i przygotować sobie zawczasu zarys odpowiedzi. Oto najczęściej zadawane pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej
  • Proszę opowiedzieć coś o sobie
  • Jakie są Pani/Pana silne/słabe strony?
  • Pani/Pana największe sukcesy?
  • Gdzie się widzi Pani/Pan za 5 lat?
  • Dlaczego jest Pani/Pan zainteresowana pracą w naszej firmie?
  • Dlaczego mamy właśnie zatrudnić Panią/Pana?
  • Jaki wg Pani/Pana cechy powinna mieć osoba na aplikowane stanowisko?
  • Dlaczego chce Pani/Pan odejść z obecnej pracy?
 • Pamiętajmy, że my również możemy, a nawet powinniśmy zadawać pytania, dotyczące proponowanej pracy. Istotne jest, aby zadawane pytania dotyczyły tylko ważnych kwestii: czasu pracy, wysokości i zasadzie wynagrodzenia, zakresu obowiązków, zasad podnoszenia kwalifikacji, hierarchii w przedsiębiorstwie, problemów możliwych na stanowisku, okresu oczekiwania na wyniki rozmowy.
 • Pozytywne myślenie: oprócz postępowania wg powyższych wskazówek, bardzo ważne jest nastawienie do rozmowy, nie możemy się zbyt mocno stresować, należy potraktować ją, jako kolejny egzamin w życiu i mieć nadzieję na szczęśliwe jej zakończenie. Aby przekonać potencjalnego pracodawcę, że może na nas polegać, najpierw musimy być sami przekonani o tym, że nadajemy się do tej pracy.

NAJNOWSZE INFORMACJE


Brak nowych informacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Aby szybko skontaktować się z nami możesz użyc formularza online. Numery telefonów i e-mail znajdziesz na stronie kontakt.

Updated 2006. © ERC